Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

SM Norvège PDF Print E-mail

Historie

Norsk Citroen SM Register ble etablert 02.07.03. Hensikten med NCSMR var å fremme interessen for Citroen SM i Norge. På årsmøtet den 5.6.2004 ble det besluttet å etablere Citroen SM Klubb Norge som en naturlig videreføring av Norsk Citroën SM Register.

Målsetting

Klubbens målsetting vedtatt på årsmøtet den 5.6.2004 er

 • Å etablere og utvikle et godt Citroën SM miljø i Norge, herunder å fremme samarbeid og informasjon.
 • Å utgi et teknisk "Citroën SM Bulletin" for jevnlig å holde medlemmene informert om SM generelt, og om Citroën SM Klubb Norge spesielt.
 • Gjennom et eget web-basert informasjons- / diskusjonsforum sikre at all Citroën SM relatert informasjon kommer alle medlemmene tilgode.
 • Å rekruttere nye eller potensielle Citroën SM eiere til Citroën SM Klubb Norge.
 • Å være en felles nasjonal plattform for relasjoner til utenlandske Citroën SM klubber og miljøer, samt andre naturlige samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemskap

Les mer om medlemskap her (link)

Vedtekter

$1 Navn
Klubbens navn er: Citroën SM Klubb Norge

$2 Formål

 • Å etablere og utvikle et godt Citroën SM miljø i Norge, herunder å fremme samarbeid og informasjon.
 • Bidra i bladsammarbeidet Citrophile for jevnlig å holde medlemmene informert om SM generelt, og om Citroën SM Klubb Norge spesielt.
 • Gjennom et eget web-basert informasjons- / diskusjonsforum sikre at all Citroën SM relatert informasjon kommer alle medlemmene tilgode.
 • Å rekruttere nye eller potensielle Citroën SM eiere til Citroën SM Klubb Norge.
 • Å være en felles nasjonal plattform for relasjoner til utenlandske Citroën SM klubber og miljøer, samt andre naturlige samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
 • Sørge for at medlemmene får gode forikringsavtaler (veteranbilforsikring).

$3 Medlemmer
Alle som eier, eller har ønsker om å eie, en Citroën SM kan bli medlem i klubben.

$4 Innmelding og utmelding
Innmelding og utmelding skjer ved å kontakte klubben. Medlemmer som ikke betaler kontingent andre år på rad, vil automatisk bli strøket fra medlemslisten.

$5 Informasjon
All informasjon skal tilstrebes gitt elektronisk. Egen hjemmeside og medlemsblad (Citrophile - felles blad med Traction Norvege, 2CV klubbene, Citroen DS/ID Klubb Norge og Norsk CX Klubb). "Citrophile" er basis for jevnlig å holde medlemmene informert om klubben generelt, og om Citroën SM spesielt.

$6 Ledelse
Ledelsen velges hvert år ifm årsmøtet og består av President, Visepresident, Medlemsansvarlig og styremedlem - totalt fire (4) medlemmer. Styremedlem har ansvar for kontakten med bladstyret i Citrophile.

$7 Kontingent
Kontingent for kommende år fastsettes ifm årsmøtet. Kontingenten skal være minimal, og skal dekke faktiske driftsutgifter ifm medlemsblad samt drift av server for hjemmeside. Kontingenten er ikke lønn til ledelsen.

$8 Driftsår
Driftsåret går fra 1/1 til 31/12.

$9 Relasjoner til andre klubber

a) Nasjonalt
Citroën SM Klubb Norge er ikke tilsluttet andre nasjonale klubber. Citroën SM Klubb Norge vil være en aktiv pådriver for å samle alle norske Citroën klubber / interesseorganisasjoner mv under en felles paraplyorganisasjon. Landsteff gjennomføres normalt sammen med andre nasjonale Citroen klubber.

b) Internasjonalt
Relasjoner til internasjonale klubber er viktig, derfor er Citroën SM Klubb Norge tilsluttet FICCSM. Dette er en sammenslutning av de viktigste Citroën SM klubber, hvis hensikt er å sikre et best mulig samarbeid mellom klubbene for å sørge for at flest mulig SM'er er i drift. FICCSM gjennomfører årlige møter hvor medlemmer i styret eller representanter for styret i Citroën SM Klubb Norge bør delta.

$10 Deler
Citroën SM Klubb Norge vil ikke holde delelager. Citroën SM Klubb Norge er representert i FICCSM Spare Part Liaison Commitee. Anskaffelse av rabattavtaler med deleleverandører er et av Citroën SM Klubb Norge's satsningsområder.

$11 Årsmøte / Generalforsamling
Årsmøte / Generalforsamling skal holdes mai - september hvert år i forbindelse med landstreff.

$12 Endring av vedtekter
Forslag til endringer av vedtekter skal fremmes ledelsen senest en måned før årsmøtet.
Oppdatert 9/1 2009 (John S Rist)

 

Last Updated on Sunday, 31 October 2010 11:52