Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

SM Suède PDF Print E-mail

Klubben är en rikstäckande modellsektion inom Svenska Citroënklubben.

Våra uppgifter är att:

  • Sprida kunskap om Citroëns SM-modeller
  • Underlätta för medlemmarna att vidmakthålla sina SM-modeller
  • Erbjuda förmånliga försäkringar
  • Ha aktiv samverkan med andra länders SM-klubbar

Vi har ett antal lokala kontaktpersoner som hjälper dig med det mesta som rör SM-modellen.

Du kontaktar oss genom mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  och This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

SM Suède's funktion

SM Suède organiserar ett par träffar om året, framför allt den traditionella årsmöteshelgen då vi även haft utländskt (inte minst norskt) deltagande. Vi försöker också bistå medlemmarna med råd och stöd i tekniska frågor och frågor om reservdelsanskaffning.
 

Bli medlem!

Medlem blir du automatiskt när du går med i Svenska Citroënklubben

Last Updated on Sunday, 31 October 2010 11:12